Download Mare Liberum. Sive De iure quod Batavis competit ad indicana by Hugo Grotius PDF

By Hugo Grotius

Show description

Read Online or Download Mare Liberum. Sive De iure quod Batavis competit ad indicana commercia dissertatio PDF

Best foreign language study & reference books

The Emergence of Semantics in Four Linguistic Traditions: Hebrew, Sanskrit, Greek, Arabic

This research goals to supply a comparative research of the function of semantics within the linguistic concept of 4 grammatical traditions - Sanskrit, Hebrew, Greek, and Arabic.

Fremde Welten: Die Oper des italienischen Verismo

Mit diesem Buch erfährt der Opernverismo erstmals eine umfassende Gesamtdarstellung. Die Rahmenbedingungen für seine Durchsetzung im internationalen Opernbetrieb werden ebenso in den Blick genommen wie die Entstehung, Verbreitung und Rezeption der veristischen Oper.

Additional info for Mare Liberum. Sive De iure quod Batavis competit ad indicana commercia dissertatio

Example text

N u s c u m qU- m o ] e m j n m a r c jacit, ita tuendum dicit fi nemo damnum fentiat. fim N e quid in Mari , quo portus > ftaj£m£L. tio, iterve navigiis deterius fit, fiat. Qux autem navigationis eadem pifeatus habenda eft ratio, ut communis mancar omnibus. Neque tarnen pcccabit fi quis in maris di. -ficut Lucullus excifo apud MBM-IOS. Neapolim monte ad villam fuam **· maria adrnific, Ec hujus generis. pUtQ L I 3 E R V M. 47 puto fuiflepifcinas maritknas quarum Varrò te Columclla mcmincrunt. Nee Martialis alio fpeäavit, cum de Formiano Apollinaris lo· quitur.

R^] tio eftrquod cum fit publicum,id eft ^inc- i*· < populi, jus etiam in eo pifcandi à populo aut Principe concedi aut locari poteft, ita ut ei qui conduxit etiaqi interdiftum Veteres dede- d,LitwUrnm rint,deloco publicofruendo,addi- $·/*»»««. ^wfuerit, fruendum alicui locaverit: ^el hl qux cofiditioin mari evenire n o n ^ * ^ poteft. quod Iferniam &c Alvotum non latuit. Demonftratum eft nee populo nec ^ « / « î * privato cuipiam jus aliquod pro- ^tu- D 3 prium ç4 M A R E priumin ipfummare (nam divertìculum excepimusj competere poffe, cum occiipationem nee nanira, nee uius publici ratio permittat.

Ovve­ ro in rebus privatis invidia eft, ea* dem in re communi non poteft non efleimmanitas. Improbiilìmu enim hoc eft5quod naturae inif ituto^confenfu gentium , meum non minus quam L I B £ R V M. Tumvero etiam quialienis incumbant,aut commu­ nia intercipiunt , certa quadam pofiefiìone le tuentur. Quia enim prima, ut diximus , occupano res proprias fecit , iccirco imaginem quandam dominij praefertquamvis injufta detdntio. At Lufitani num ficuti terras folemus, fie mare illud impofitis prxdiis ita undique einxerunt, ut in ipfôrum manu effet qiios vellent excludere?

Download PDF sample

Rated 4.35 of 5 – based on 36 votes